Czym jest Inscyd

Innowacja

 • INSCYD to „Wirtualne laboratorium” – rejestruje wszystkie dane, które można uzyskać w
  laboratorium podczas testu w terenie który można wykonać we własnym domu na trenażerze lub
  na zewnątrz na drodze.
 • Możliwość łączenia danych mocy z danymi laboratoryjnymi (mleczan lub VO2).
 • INSCYD PPD zapewnia ten sam poziom dokładności, co testy laboratoryjne z znacznie
  głębszym spojrzeniem na unikalne cechy sportowca.

 

Przystępne i szybkie

 • Wypełnienie protokołu przez zawodnika zajmuje mniej niż 90 minut z kolei trener jest w stanie
  przeprowadzić ocenę sportowca przy użyciu oprogramowania INSCYD w mniej niż 10 minut.
 • Oszczędność czasu i możliwość wykonania testu dosłownie z dowolnego miejsca. Wyeliminujczas na jazdę do laboratorium, przystąp do testu, czekaj na wyniki. Testy możesz wykonać np.
  na zgrupowaniu lub w dowolnym miejscu i czasie, który zostanie ustalony przez Twojego trenera.

 

Ocena sportowca

 • Profil wydajności sportowca w 360 stopniach
 • Zatwierdzone przez zawodowe zespoły PRO TOUR.
 • Przewaga konkurencyjna – zyskaj moc, czas i wydajność.

Co sprawia, że INSCYD – POWER PERFORMANCE DECODER jest wyjątkowy?

 • Trener przesyła plik od sportowca tworząc najbardziej kompletny i dokładny profil metaboliczny.
 • Wyniki tak dokładne, jak testy laboratoryjne – bez infrastruktury / kosztów ogólnych.
 • Jedyne narzędzie do oceny fizjologicznej, które rejestruje wydolność tlenową i beztlenową.
 • Mężczyźni i kobiety różnią się fizjologicznie – INSCYD bierze to pod uwagę, zapewniając inne obliczenia dla kobiet. Oznacza to, że istnieje wyjątkowa fizjologia kobiety uchwycona w tym samym prostym do wykonania teście.
 • Wielowymiarowe wprowadzanie danych. INSCYD wykorzystuje dane dotyczące mocy, mleczanu i / lub VO2. Bez względu na dane, INSCYD zapewnia najbardziej kompletny profil sportowca dostępny dla trenerów oraz zawodników.
 • Jedyne narzędzie, które bierze pod uwagę skład ciała sportowca i normalizuje do niego dane dotyczące wydajności.

INSCYD wprowadza oprogramowanie POWER PERFORMANCE DECODER

Rewolucja w diagnostyce wydajności

Jeśli chodzi o parametry fizjologiczne, testy terenowe z miernikami mocy miały jak dotąd bardzo ograniczone zastosowanie. Potrzebna była diagnostyka laboratoryjna, aby zmierzyć wydolność tlenową i beztlenową oraz szybkość spalania tłuszczu i węglowodanów. Testy terenowe mogłyby w najlepszym przypadku oszacować tylko wartości FTP sportowca, czego wynikiem jest niewystarczający sposób porównania wydajności. Największa luką w tym podejściu jest cały kontekst zrozumienia, jak naprawdę złożone są ludzkie działania.

 

Zdalne testy – pełny profil wydajności sportowej 360° w ciągu kilku minut

Dekoder Power-Performance umożliwia trenerom zdalne testowanie sportowców: na zewnątrz lub w pomieszczeniu. Testy w ramach typowego harmonogramu szkoleń. Trener otrzymuje pliki z miernika mocy z sesji testowej i wprowadza dane do naukowo zatwierdzonego oprogramowania INSCYD.

Pierwsze oprogramowanie łączące fizjologiczne dane laboratoryjne ORAZ dane dotyczące mocy z testów terenowych

Power Performance Decoder to pierwsze i jedyne narzędzie łączące fizjologiczne dane laboratoryjne (wartości mleczanu lub VO2 zarejestrowane w laboratorium lub w terenie) z danymi z miernika mocy uzyskanym w terenie. Do tej pory sportowcy udawali się do laboratorium w celu wykonania testu mleczanu lub VO2max oraz uzyskania pozostałych danych fizjologicznych. Dzięki INSCYD zawodnik otrzymuje kompletny profil wydajności. Dzięki połączeniu danych z testów fizjologicznych i danych z miernika mocy uzyskanych w terenie, umożliwia trenerom i sportowcom – po raz pierwszy zobaczenie, w jaki sposób systemy energetyczne ciała współpracują ze sobą i jak mają być postrzegane jako kompletna jednostka.

Dokładnie przetestowany przez profesjonalne zespoły i trenerów

Pochodzący i oparty wyłącznie na fundamentalnych podstawach naukowych, dekoder mocy INSCYD jest używany przez wysokiej klasy kolarzy i triathlonistów na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy PPD był testowany w wersji beta przez profesjonalne zespoły CCC Team, JUMBO-VISMA, Alpecin-Fenix, SEG Racing, a także przez wielu trenerów World Tour oraz firmy trenerskie. Testy porównawcze przeprowadzono w bezpośrednim porównaniu z testami mleczanowymi i laboratoryjnymi, zapewniając najwyższą dokładność i walidację.

Najważniejsze dane które wprowadza POWER PERFORMANCE DECODER

 • Maksymalna wydolność tlenowa (VO2max)
 • Maksymalna wydajność glikolityczna (VLamax)
 • Gromadzenie i odzyskiwanie mleczanu
 • Szybkość spalania tłuszczu i węglowodanów
 • Stosunek udziału energii tlenowej do beztlenowej
 • Próg beztlenowy

 

Uzyskane dane pozwalają trenerowi zmierzyć unikalne cechy danego sportowca. aby mógł poprawić wyniki na wyścigach i oraz osiągnął wyznaczone cele.

 

Najważniejsze informacje na temat dekodera o wydajności energetycznej

Dlaczego Power Performance Decoder jest wyjątkowy:

 • Dokładność: standardowa tolerancja odpowiada testom laboratoryjnym, gdzie dla VO2max rozbieżność wynosi tylko 2,5%, a dla progu AT 2,2% – zgodnie z najdokładniejszymi danymi metabolicznymi (bez konieczności konwersji danych z miernika mocy z laboratorium do miernika mocy używanego przez zawodnika).
 • Uchwyć decydującą o wyścigu moc glikolityczną (VLamax) bez konieczności wizyty w laboratorium. Tajna broń profesjonalnych trenerów jest teraz dostępna dla trenera korzystającego z INSCYD.
 • Raportowanie – sportowcy otrzymują 360-stopniową ocenę fizjologiczną
 • Trener może teraz testować zdalnie – nie musi być obecny podczas testu. Zawodnik wykonuje test terenowy w swoim czasie samemu. Po zakończeniu testu sportowiec przesyła pliki do trenera w celu wprowadzenia danych do INSCYD.

Inscyd

Założone w 2017 roku INSCYD jest wiodącym oprogramowaniem naukowym, używanym przez czołowe federacje w dyscyplinach: kolarstwo, triathlon, pływanie, łyżwiarstwo szybkie oraz sporty zespołowe. INSCYD został nazwany „doskonałym rozwiązaniem pozwalającym zrozumieć, jak trening wpływa na adaptację określonych systemów fizjologicznych” przez Dennisa Sandiga z Niemieckiej Federacji Triathlonu. INSCYD oferuje trenerom i właścicielom laboratoriów oprogramowanie do testowania mocy, testowania mleczanu oraz wykonywania testów laboratoryjnych.